Program

Četrtek, 19. 10. 2017

9.00 – 9.30
Uvodni nagovori

9.30 – 10.40
Franc Pfajfar: Dr. Janez Ev. Krek, »Štokarjev gospod«
Marija Stanonik: Janez Evangelist Krek v slovenski literaturi in literarni vedi
Janez Juhant: Krek in krščanskosocialno gibanje Evrope

10.40 – 11.00
Razprava

11.00 – 11.20
Odmor

11.20 – 12.20
Jure Gašparič: Poslanec in politik Janez Evangelist Krek
Janko Prunk: Krekovo sodelovanje s Hrvati od leta 1898 do smrti
Igor Salmič in Bogdan Kolar: Janez Ev. Krek v odnosu do osrednjega vodstva Cerkve in Cerkve na Slovenskem

12.20 – 12.40
Razprava

13.00
Otvoritev Krekovega spomenika
(na dvorišču Teološke fakultete)

13.30
Kosilo za referente

Petek, 20. 10. 2017

9.00 – 10.20
Egon Pelikan: Janez Evangelist Krek – modernizator katoliškega gibanja na Slovenskem
Jurij Perovšek: Janez Evangelist Krek in socialna demokracija
Žarko Lazarević: Janez Krek med imperativom politike in izzivi kapitalizma
Stane Granda: Krek in reševanje slovenskega kmeta

10.20 – 10.40
Razprava

10.40 – 11.00
Odmor

11.00 – 12.20
Jože Pirjevec: Janez Evangelist Krek, Andrej Gosar, Edvard Kardelj
Branko Šuštar: Mladina čaka. Krekova prizadevanja na področju izobraževanja
Damir Globočnik: Krekova afera
Janez Ivan Štuhec: Krekov in naš čas: podobnosti in razlike

12.20 – 12.45
Razprava in zaključek posveta

13.00
Kosilo za referente

Advertisements