Janez Ev. Krek – sto let pozneje

Znanstveni posvet, 19. – 20. oktober 2017

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Velika dvorana SAZU,
Novi trg 3, Ljubljana